Kindante Kwadrant - Ambulante Begeleiding

Doctor Nolenslaan 138
6136 GV Sittard

Welkom op de webpagina van Xaverius - Kindante Kwadrant - Ambulante Begeleiding

Klik voor onze laatste nieuwtjes 
op de afbeelding hierboven

Binnen het onderwijswerkveld zien we dat de vragen en de daaruit voortvloeiende onderwijsbehoeften van kinderen steeds complexer worden. Als beroepskracht wordt van je verwacht dat je op steeds meer vragen een antwoord weet te geven.
 
Om de scholen daarbij te ondersteunen, heeft Kindante de huidige expertise van Kwadrant gekoppeld aan de expertise van Verbinden & Verdiepen. Onder de vlag van Kindante kun je terecht bij onderwijsloket Kindante Kwadrant voor een laagdrempelig, snel en deskundig advies voor ondersteuningsbehoeften op school-, leerkracht-, leerling - en ouderniveau.

 

Hulpverlening voor scholen en leerlingen

 

- Preventieve ambulante begeleiding
- Consultatief
- Kortdurend
- Langdurend
- Terugplaatsing ambulante begeleiding
- Rugzak ambulante begeleiding

Onderzoek en diagnostiek   - Dossier analyse
- Handelingsgerichte Proces Diagnostiek
- Orthopedagogisch onderzoek
- Psychologisch onderzoek
Scholing, opleiding en training   - Informatiebijeenkomsten, workshops, cursi,
  deskundig-heidsbevordering inzake psychiatrische
  beelden dan wel probleemgedrag bij kinderen en
  jongeren
- School Video Interactie Begeleiding (SVIB)
- Agressie regulatie trainingen
- Sociale cognitie - en vaardigheidstrainingen
- Faalangstreductie trainingen
- Weerbaarheidtrainingen
- Coaching van leerkrachten en schoolteams
Begeleiding van ouders   - Psycho-educatie (hoe ga ik als ouder om
  met het probleemgedrag van mijn kind,
  welke zaken kan ik preventief thuis regelen? Enz.).
- Trajectbegeleiding (o.a. bij de aanvraag van extra
  ondersteuning voor uw kind of bij de keuze voor
  een passende school).